Výstava

Katalog s výsledky ke stažení

Výstava NO 11. 5. 2019

Za krásného počasí dnes proběhla výstava NO se zadáním CAC. K výstavě se přihlásilo celkem 57 psů a fen. Nakonec se dostavilo 54. Výstava proběhla v klidné a přátelské atmosféře, pan rozhodčí Ing. Strouhal posoudil svědomitě všechny a vybral ty nejkrásnější. O naše hosty a účastníky bylo, ostatně jako vždy, dobře postaráno a tak jsme všichni zažili moc hezký den. Fotky z této kynologické akce jsou již ve fotogalerii nebo ZDE .

Byly přidány rovněž výborné fotky kamaráda Luďka Juráska - rovněž k volnému použití :)

Zde naleznete veškeré informace o výstavě včetně on line přihlášky.
kontaktní e-mail pro výstavu:  vystava@kkzlechov.com  


Výstava Německých ovčáku se zadáním titulu CAC bude 11. května 2019KRAJSKÁ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
se zadáním titulu CAC
11. května 2019

Moravskoslezský kynologický svaz, z.s.
Základní organizace kynologický klub Zlechov

PROPOZICE VÝSTAVY

MÍSTO KONÁNÍ:   areál KK Zlechov

ROZHODČÍ:    Ing. Karel Strouhal (psi, feny)


PROGRAM VÝSTAVY

7:30 - 8:30 přejímka psů
8:45 - 9:00 zahájení výstavy
9:00 - 15:00 posuzování v kruzích
15:00 - 15:30 ukončení a vyhodnocení výstavy

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK A VÝSTAVNÍ POPLATEK
1. TERMÍN 24. 4. 2019 300 Kč 150 Kč KAŽDÝ DALŠÍ PES
2. TERMÍN 5. 5. 2019 400 Kč 200 Kč KAŽDÝ DALŠÍ PES

ROZDĚLENÍ POSUZOVANÝCH TŘÍD

DOROST 6 - 12 měsíců
MLADÝCH 12 - 18 měsíců
DOSPÍVAJÍCÍCH 18 - 24 měsíců (zápis RTG v PP)
PRACOVNÍ nad 24 měsíců (zápis RTG a doklad o splněné zkoušce v PP)
VETERÁNŮ nad 8 let
STŘELBA U TŘÍD: MLADÝCH, DOSPÍVAJÍCÍCH, PRACOVNÍ

POKYNY K PLATBĚ
Poplatek uhradit převodem na účet klubu číslo účtu: 2501012818/2010 (Fio)
Jako Variabilní symbol použijte svoje telefonní číslo, do zprávy pro příjemce napište jméno psa

DOKLADY PRO ÚČAST
Originál průkazu původu, výkonnostní a pracovní knížka, očkovací průkaz.
Platné očkování nejméně jeden měsíc před konáním akce a ne starší jeden rok.

Z VÝSTAVY JSOU VYLOUČENI

  • Psi kteří nejsou uvedeni v katalogu.
  • Psi nemocní nebo po úrazu.
  • Psi kousaví a agresivní.
  • Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
  • Feny v hárání, kojící nebo v druhé polovině březosti.

OCENĚNÍ
VÍTĚZ TŘÍDY MLADÝCH, DOSPÍVAJÍCÍCH, PRACOVNÍCH A VETERÁNŮ
KRAJSKÝ VÍTĚZ, CAC PRACOVNÍ
ČESTNÁ CENA VETERÁNI

PROTEST
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně řediteli výstavy a to současně se složením jistiny ve výši 500 Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude li protest uznán jistina propadá ve prospěch pořadatele.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Elektronicky www.kkzlechov.com/vystava (on line přihláška)
e-mailem na adresu vystava@kkzlechov.com (na předepsaném formuláři)

Přihlášky došlé nebo nezaplacené po uzávěrce se nepřijímají. Neúčast
na výstavě není důvodem k nároku na vrácení uhrazeného poplatku.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru. Podáním přihlášky dává vystavovatel souhlas se zveřejněním svých dat ve výstavním katalogu pro tuto akci.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Lubomír Obdržálek ředitel výstavy 
Dana Mikulová občerstvení
Drahomír Obdržálek technická organizace 
Lucie Ryndová přejímka psů (výdej katalogu a startovního čísla) 

VE VÝSTAVNÍM AREÁLU BUDE PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ

POZOR !!! Nová e mail adresa: vystava@kkzlechov.com POZOR !!!

Nové web stránky: kkzlechov.com


Vaše dotazy k výstavě NO můžete napsat přes kontaktní formulář


Počet přihlášek podle jednotlivých tříd

DOROST          PES KRÁTKOSRSTÝ       3        DOROST           FENA KRÁTKOSRSTÁ      6   
                        PES DLOUHOSRSTÝ      1                                 FENA DLOUHOSRSTÁ     0
MLADÝCH       PES KRÁTKOSRSTÝ              MLADÝCH        FENA KRÁTKOSRSTÁ      11
                        PES DLOUHOSRSTÝ      1                                 FENA DLOUHOSRSTÁ     2
DOSPÍVAJÍCÍ   PES KRÁTKOSRSTÝ       2        DOSPÍVAJÍCÍ    FENA KRÁTKOSRSTÁ      9
                        PES DLOUHOSRSTÝ      1                                 FENA DLOUHOSRSTÁ     1
PRACOVNÍ      PES KRÁTKOSRSTÝ        7        PRACOVNÍ       FENA KRÁTKOSRSTÁ      5
                       PES DLOUHOSRSTÝ        1                                 FENA DLOUHOSRSTÁ    0
VETERÁNŮ     PES KRÁTKOSRSTÝ         0        VETERÁNŮ      FENA KRÁTKOSRSTÁ     3
                       PES DLOUHOSRSTÝ                                      FENA DLOUHOSRSTÁ    1

CELKEM PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ A FEN NA VÝSTAVU       57