Naše činnost

Naši členové mají různé záliby

Vodní záchrana


Agility


Vnitřní pravidla na cvičišti


1.     Členství klubu je podmíněno splněním povinností člena klubu,
        to znamená :
                     - zaplacením ročního příspěveku
                     - odpracování 20 brigádnických hodin
                     - účast na výroční schůzi

2.    Na cvičiště se dochází pouze se zdravým psem, který nejeví
       známky nemoci a má platné očkování proti vzteklině, parvoviróze,
       leptospiróze a psince. Psi musí být rovněž řádně odčervováni
       a odblešováni. Na vyzvání je majitel povinen předložit očkovací průkaz.

3.    Za naprosto nepřípustné se považují projevy fyzického
       i psychického týrání psů.

4.    Každý majitel psa dbá na bezpečí nejenom svého psa, ale i psů
       ostatních. Kousaví jedinci jsou povinni nosit ochranné náhubky.

5.    Za škodu způsobenou psem v areálu cvičiště odpovídá vždy
       majitel psa.

6.    Psa člen odkládá, pokud necvičí, na určené místo - odkládací kotec
                     - kotec udržujeme v čistotě
                     - každý člen je povinen po svém psu, zkontrolovat, zdali není 
                        kotec znečištěn.
                     - při odebírání psa z kotce, je nutno kotec uzavřít.

7.    Cvičiště a jeho zařízení se udržuje v pořádku a čistotě.
                     - před vstupem na cvičiště svého psa vyvenčit
                     - v areálu cvičiště exkrementy po svém psu odklidit
                        na příslušné místo

8.    Každý člen je povinen vždy řádně uzavírat všechny brány a branky 

9.    Zájemci mladší 15 let musí mít vždy doprovod, plnoleté osoby
       a přihlášku musí podepsat zákonným zástupcem.

10.  Je zakázáno parkovat vozidla na travnaté cvičné ploše vedle
      oploceného areálu. 

Přihláška do klubu

Členská základna našeho klubu je docela početná, Máte-li zájem být členem klubu je nutné vyplnit řádnou přihlášku. Výbor klubu potom rozhodne, zda se stanete členem klubu (pobočného spolku MSKS). Na členství  není žádný nárok a navíc je podmíněno i členstvím ve spolku MSKS. Rovněž je nutný souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a souhlasem se zveřejňováním fotodokumentace z činnosti klubu na webových stránkách. Rádi Vám podrobně vše vysvětlíme a určitě doporučíme vhodné řešení. Pro všechny případy si můžete stáhnout a vyplnit potřebné formuláře a kontaktovat nás nejlépe v neděli od 8:00 do 10:00. Pokud chcete přijít se svým psím kamarádem, nezapomeňte jeho očkovací průkaz. Zájemci o členství do 18 let budou potřebovat i zákonného zástupce.

Formuláře potřebné k přihlášení do klubu naleznete na této stránce.