Dostihy chrtů

Minaříkovi
Whippet Django Jet Inventum skončil předčasně kvůli úrazu dostihovou kariéru.

Je to pes, který nikdy nevypadl z finálové skupiny

Celkem naběhal 39 dostihů. 
Tituly:        
Dostihový vítěz Česká republika  1x druhé místo

                  Český a Moravský Šampionát    10x první místo
                                                                         2x druhé místo
                                                                        11x třetí místo
                                                                        10x čtvrté místo
                                                                          1x páté místo
                                                                          2x šesté místo
                    Slovenský Šampioná                   1x první místo
                                                                          1x třetí místo
                    Rakouský Šampionát.                  1xdruhé místo
Whippet Dali Naděje                  6 místo v soutěži o dostihového vítěze České republiky
Whippet Orssio Bohemia Snape Dog začíná dostihový život skvělé.
                                                    Zatím běžel 5 dostihů,  3x 1 místo, 1x 2 místo, 1x 4 místo
Galgové fenka Aroma               1x 1místo, 1x 2 místo
Pes Mytho                                  1x2m
ísto na mezinárodní výstavě chrtů ve velké 
                                          konkurenci 120 psů