Aktuality

5 Důležitých informací


1. Zkoušky 23. 11. 2019

vedoucí zkoušek Dana Mikulová
rozhodčí Jan Boleslav

Zkoušky budou zahájeny nástupem v 8:30 hodin. 2. !!! Změna začátku nedělního výcviku !!!
od 1. prosince do 28. února bude nedělní výcvik začínat vždy v 9:00 hodin


3. Štěpánský pochod


4. Členská schůze 
se bude konat 19. 1. 2020. Bližší informace všichni dostanou do emailu a budou vyvěšeny na klubové informační tabuli.


5. Členské příspěvky 
na kalendářní rok 2020 je možno uhradit na účet nebo v hotovosti každou neděli. Neuhrazením členského poplatku automaticky zaniká členství v KK Zlechov. Poslední termín úhrady 
je 19. 1. 2020 na klubové členské schůzi.